VN Verdrag Handicap... en hoe VNG ermee aan de slag gaat.

Als vertegenwoordigers van deze 25 gemeenten waren beleidsmedewerkers, wethouders en burgemeesters aanwezig en natuurlijk de mensen met een beperking zelf. Vijf gemeenten presenteerden hun activiteiten of projecten in de vorm van een workshop. Artups presenteerde namens de gemeente Maastricht de workshop over het project bejegening en communicatie, waarin mensen met een beperking een opleiding tot co-trainer volgen en vervolgens met ambtenaren in gesprek gaan over hun ervaringen. De reacties waren bijzonder hartverwarmend en met een beetje geluk wordt dit traject ook in andere gemeenten opgestart. Er zijn 400 gemeenten in Nederland dus er is werk aan de winkel!